ABOUT US

UniMAP BOD

CHAIRMAN
 Y. BHG. TAN SRI DATO' SERI DR. HAJI ZAINUL ARIFF BIN HAJI HUSSAIN

 
EXECUTIVE MEMBERS:
Y. BHG. BRIG. JEN. PROF. DATO' DR. KAMARUDIN HUSSIN
Vice Chancellor UniMAP
MEMBERS:
Y. B. TUAN ABDUL RASID BIN SUDIN
Penasihat Undang-Undang Negeri Perlis
 
Y. BHG. DATIN PROF. IR. DR. SITI HAMISAH BINTI TAPSIR
Timbalan. Ketua Pengarah JPT, KPT
 
IR. DR. GUE SEESEW
Chief Executive Officer, G&P Professionals Sdn. Bhd
SECONDMENT MEMBERS:
Y. BHG. DATO' Dr. MOHD SOFI OSMAN
Timb. Presiden AMD Export Sdn. Bhd
 
Y. BRS EN. YAHYA ABD. AZIZ
Ketua Pengarah Kanan, Bhg. Perhubungan Industri, KPT
 
EN. ZUBER B. MOHAMED
Vice Registrar UniMAP

 

Hakmilik Terpelihara UniMAP 2014 © PPIPT, Universiti Malaysia Perlis